Yeşil Yıldız Danışmanlığı

Yeşil Yıldız Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.

Bilindiği üzere 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmekteydi. Ancak o dönemde sürdürülebilir turizm kavramı çok da güncel bir konu olmadığı için işletmeler Çam Belgesine pek de rağbet göstermediler.

Geçtiğimiz yıllarda içinde global turizm endüstr isinde çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir turizmin öneminin artması sonucu Bakanlık kon aklama tesisleri için çevreye duyarlılık projesini başlattı. Bu kapsamda kanuni alt yapısı hazırlanan proje ile konaklama işletmeleri, “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ile belirlenen kriterler doğrultusunda Yeşil Yıldız alma imkanına sahip oldu.

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir?

Yeşil yıldızı ilgili tebliğ’de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır?

Gerekli kriterleri sağlayarak Bakanlıkça denetlenerek uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı sağlanır.

Yeşil Yıldızın Faydası Nedir?

  • İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır
  • İş gücünün optimal kullanımı sağlanır
  • Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır
  • Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur
  • Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur
  • Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar
  • Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır
  • Pazarlama aşamasında avantaj sağlar
  • Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.