Sürdürülebilirlik Raporu

Kurumsal sürdürülebilirliğin işletmelere yüklediği sorumlulukların yerine getirilip getirilmemesine ilişkin bilginin paydaşlara ulaştırılması ihtiyacı, işletme faaliyetlerine ilişkin finansal bilgilerin yanında çevresel ve sosyal verilerin de raporlanması ve sunulmasını gerektirmiştir. Bu çalışmada sürdürülebilirlikle ilişkili kavramsal açıklamalara, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili raporlama çerçevelerine, kuruluşlara ve endekslere yer verilmiş, sonrasında sürdürülebilirlik raporlamasının Türkiye’deki durumu ortaya konmuştur. Bu amaçla 2015 Mayıs ayı itibariyle kurumsal sürdürülebilirlik portalında yer alan veriler doğrultusunda Türkiye’deki kurumsal sürdürülebilirlik raporları incelenmiştir.

Bu portaldan elde edilen verilere göre Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında 72 kuruluş tarafından toplam 181 kurumsal sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır. Bu raporların 130’u GRI raporlama rehberini temel almıştır.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporu yayınlayan kuruluşların sektör dağılımı, büyüklükleri, halka açıklık, borsada işlem görme, çalışan sayısı, ciro, GRI OS (Global Reporting Initiative – Organizational Stakeholders) üyeliği, UNGC (United Nations Global Compact) üyeliği ve yayınlanan kurumsal sürdürülebilirlik raporlarının türü, yayınlanma yılları, raporlama dönemi, rapor dili, GRI uygulama düzeyi, GRI uygulama beyanı, referans, bağımsız denetimden geçme, denetim sağlayıcısı, sektör eklentisi, paydaş paneli/uzman görüşü ölçüt olarak belirlenmiştir.