Tüm Çevre Mühendislik olarak, Sera Gazı İzleme ve Raporlama işinizin profesyonel Çözüm ortağınız olmayı Talep Etmekteyiz. Bunun için bizi arayın.

Kuruluşunuz; Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında ise İşletmenizin veya Endüstriyel kuruluşunuzun Sera Gazı Emisyonlarını İzlemek ve Raporlamakla yükümlüsünüz. İşte bu yükümlülüğünüzü biz üstleniyoruz. Bunun için bizi arayın!

TümÇevre olarak Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı olarak doğrulama süreçlerinde bulunmuş tecrübeli kadromuzla sera gazı danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sera gazı danışmanlık hizmeti olarak;

 • İzleme Planlının hazırlanması,
 • Hazırlanması gerekli, işletmeye özel prosedürlerin hazırlanması
 • Yıl içerisinde, hazırlanan prosedürlerin uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve kontrol ortamının kurulması,
 • Kontrol ortamının sağlanması ve çalışanlara yönelik yetkinlik artırıcı eğitimlerin düzenlenmesi,
 • İç tetkik çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Örnekleme planlarının hazırlanması,
 • Emisyon raporlarının oluşturulması,
 • İyileştirme raporlarının hazırlanması,
 • Doğrulama sürecinde işletmede hazır bulunularak doğrulama saha çalışmalarında yer alma,hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

TümÇevre, Bakanlık ve TÜRKAK dan yeterlilik almış ve sera gazı emisyonlarının denetim sürecinde bulunmuş Baş doğrulayıcı ve Doğrulayıcı kadrosu ile danışmanlık hizmeti vermektedir.

Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı kadromuzla işletmenizin Yönetmeliğe uyum sürecinde yapması gerekli teknolojik yeterliliklerin tespiti gerçekleştirilir.

Prosedürlerin etkin saha uygulamalarının ve bu uygulamaların dokümante edilmesi süreçlerini yönetir ve emisyon raporunuzun tatmin edici olarak doğrulanmasını amaçlar.

Bu süreçte TümÇevre olarak mevzuata uyum tarafımızca gerçekleştirilir ve işletmelerin yükümlülükleri saha ziyaretleri, raporlamalar ve hatırlatmalar ile eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilir.

Sera Gazı İzleme ve Raporlama Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler;

 • Sera Gazı Emisyonlarının İzleme Planlarının Hazırlanması ve mevcut izleme planlarının Revize edilmesi
 • Sera Gazı Emisyonlarının Raporlanması
 • Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması sürecinde Danışmanlık ve Doğrulayıcı Kuruluşun İşletmenizden talepleri sürecinde Aktif Danışmanlık
 • Kuruluşunuzun Sera Gazı Emisyonlarının Raporlanması sürecinde Fosil yakıtları ve Diğer yakıtların Analizi sürecinde Kademe belirlenmesi ve uygun kademede raporlanması aşamasında Aktif Danışmanlık

Transfer Edilen ve İhraç Edilen Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenerek ortaya çıkarılması