Tüm Çevre Mühendislik olarak, Karbon Yönetiminizi profesyonel Çözüm ortağınız olmayı Talep Etmekteyiz. Bunun için bizi arayın.

İklim Değişikliği ile mücadeleye siz de ortak olun. Kuruluşunuz Karbondioksit Emisyonlarını birlikte yönetelim. İşletmenizin Karbon ile ilgili tüm münasebetlerini beraber yönetelim. Kaçak emisyonları ve kontrolünüz dışındaki Tüm Karbon Emisyonlarını sıfırlayalım.

Karbon Yönetimi Hizmetlerimiz;

  • Kaçak Emisyonların Belirlenmesi
  • İhraç edilen ve Transfer edilen Emisyonların belirlenmesi ve yönetimi
  • Kuruluşunuz Karbon Miktarının Ulusal ve Uluslararası Karbon Piyasalarında Değerlenmesinin Sağlanması
  • Karbon Ayak izinin Hesaplanması ve Raporlanması

Markanızı Güçlendirin

Düşük karbonlu çalışmalarınızı doğru şekilde geliştirmeniz ve paylaşmanız, şirketinizin sürdürülebilirlik konularıyla ilgili üst düzey rakipleriniz arasında dünya pazarında yer almasına yardımcı olur.

Mevzuata Uyum

Günümüz dünyasında Ülkeler ve Hükümetler, özellikle karbon salınımını ve envanterini kontrolleri altında tutmak için mevzuatlarında, karbon konusuna da geniş yer vermeye başladılar. Ülkemizde de 2019 yılı itibari ile Karbon Ticareti, Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS) altyapısına hazır hale gelmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Rakiplerinizden Önde Olun

Kaçınılmaz bir gerçek olan günümüzde çevre mevzuatı daha sıkı olarak uygulanmakta ve kapsamı genişlemektedir. Son kullanıcı ve tedarik zinciri alıcıları çevreye duyarlı ürün ve hizmetleri ayırt etme konusunda daha duyarlı davranmaktadırlar. Şimdiden sağlam karbon ve çevre stratejileri belirleyen markalar ve kuruluşlar hep bir adım önde olacaktır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlikle, çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan stratejisinin hazırlanmasıdır.

Ürün Karbon Ayak İzi

Ürününüzün veya hizmetinizin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin değerlendirilmesi ve “beşikten mezara” kadar olan yolculuğunun tüm aşamalarını içerir. Bu analizin amacı, ürün veya hizmetlerin çevresel performansını karşılaştırmak ve en az kaynak tüketeni seçebilmektir. Üretim ve kullanım aşamalarında yüksek enerji ve hammadde gereksinimi olan süreçleri belirlemeye ve bunların etkilerini hesaplamaya yardımcı olur.

Kurumsal Karbon Yönetimi

Kurumsal faaliyetler sonucu atmosfere salınan sera gazı emisyonları (Kyoto Protokolü kapsamında değerlendirilen 6 ana sera gazı CO2, CH4, N2O, PFc, HFc, SF6) sebebiyle oluşan çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında işletmeler faaliyetleri sonucu saldıkları karbon emisyonlarını azaltma çalışmalarına gitmeye başlamışlardır. 25 Nisan 2012 tarihinde 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’e göre işletmeler 1/1/2015 tarihi itibari ile sera gazı emisyonlarının izlenmesi 1/1/2016 tarihi itibari ile de sera gazı emisyonlarının Bakanlığa raporlanması ile yükümlü olacaklardır.

Sera Gazı Emisyon Raporu Doğrulama

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Kapsamında, Yönetmelik Ek.1 deki faaliyetleri gerçekleştiren İşletmeler ve Tesisler Bu Yönetmelik ve Bağlı Tebliğlerde Geçen İzleme Planı Hazırlama ve Emisyon raporu Hazırlayıp Yetkilendirilmiş bir Doğrulayıcı kuruluşa “Doğrulatmak” ile yükümlüdürler. Tüm Çevre Müşavirlik Kadrosundaki Doğrulayıcı Kişiler ile Müşavirlik hizmetleri sürdürmektedir.