Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13. maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi (Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi) almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

Madeni Yağ Değişim İzin Belgesi

“Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler” başlıklı Geçici 2. maddesinin birinci fırkasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25.08.2020 tarih ve 51475790-145.01-E.172217 sayılı yazısına ulaşmak için 

Duyuru yazısını OKUYUN.