Bir madencilik veya arama şirketi; maden açma, madencilik çalışmalarına devam etme, madencilik faaliyetlerini askıya alma veya maden kapatma safhalarında bir çok mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır.

• Mevzuatın çokluğu ve bazı durumlarda da karmaşıklığı, şirketlerin zaman zaman yerel mevzuata uygunlukla ilgili problemler yaşamasına neden olmaktadır.

• Mevzuata uygunluğun sağlanması, projelere birden fazla disiplinden bakış açısıyla yaklaşılmasını gerektirir. Kampüs Madencilik, gerekli olan izinlerin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde alınması konusunda sizlere yardımcı olur.

• Teknik Nezaretçilik Hizmeti sunularak her ay en az 2 kere ocak ziyaret edilerek rapor tutulmakta ve çekilen resimler ile gözlenen eksikler ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilmektedir.