İş Sağlığı ve Güvenliği

– Ortak Sağlık ve Güvenlik (OSGB) Hizmeti
– A,B ve C Uzmanlık Sertifikasyon ve Belgelendirme Hizmetleri
– MEB Sertifikalı Mesleki ve Yasal Gereklilik Eğitim Hizmetleri
– İlk Yardım Eğitim Hizmeti
– Uzaktan (on-line ) Eğitim Hizmeti
– Çevre Danışmanlık Hizmeti
– Enerji Yönetimi Denetim ve Raporlama Hizmetleri
– Periyodik Test Kontrol Hizmetleri
– İşyeri Hekimliği Sağlık Raporu Hizmeti
– Ambulans, Hasta Nakil Hizmetleri
– Mobil Tarama Hizmetleri
– Yüksekte Çalışma Hizmeti
– Endüstriyel Dağcılık ve İple Erişim Hizmetleri
– Yangın Mühendisliği, Risk Değerlendirme, Eğitim ve Tatbikat Hizmetleri
– Acil Yardım ve Patlamadan Korunma Hizmetleri
– Risk Değerlendirme ve Raporlama Hizmetleri
– İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Elemanı Görevlendirme Hizmetleri
– Yabancı Personel İstihdamı izin işlemleri Hizmeti
– Yurt içi ve Yurt Dışı Özel İstihdam Hizmetleri
– ISO 001, 14001, OHSAS 18001, HAZOP Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
– CE Belgeli Kişisel Koruyucu Malzeme Satış Hizmetleri
– İş Kazalarında Bilirkişilik ve Avukatlık Hizmetleri
– Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti
– Mevzuat Yayıncılık ve Dokümantasyon Hizmetleri
– İnşaat Sahası İSG Proje Danışmanlık Hizmeti
– OSGB Birimleri Yetkinlik Denetim ve Raporlama Hizmeti
– İSG6331 Denetim Yazılımı Portal Hizmeti
– İSGHABER Yayıncılık Hizmeti