Birçok tehlikeli atık yada tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk yada dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Bu sebeple risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.

Tehlikeli Atıklar Değerlendirilirken Aşağıdaki Metodlar Uygulanır:

  • Kaynakta azaltma/önleme: Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir.
  • Geri dönüşüm: Atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanılmasıdır ( atık yağ geri kazanımı gibi).
  • Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik yada kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilebilir.
  • Bertaraf: Atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu ve yukarıda belirtilen işlemlerin uygulanamadığı durumlarda değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.

Endüstriyel kuruluşlar için Atık Yönetimi başlıca bir sorundur. Biz bu sorunla başa çıkarak sizin daha fazla zaman kazanmanızı sağlıyoruz.

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık; malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak yeniden değerlendirilmesi, atığa sebep olan etkenlerin gözden geçirilmesi ve israfın önüne geçirilmesini hedef koyan atık yönetim felsefesinin tanımıdır. Sıfır atık hedefleyen işletmeler kendi ekonomilerine büyük oranda fayda sağlamaktadır.

Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesiyle;

  • Verimliliğin artması,
  • Geri dönüşüm sayesinde üretim maliyetlerinin azalması,
  • Doğal kaynakların tükenmesi sorununun önüne geçilmesi,
  • Çevre koruma bilincinin oluşturulması, gelecek kuşaklara aktarılması ve rutin bir davranış haline gelmesi,
  • Hava kirliliğinin belirli bir düzeyde önüne geçilmesi gibi pek çok kazanımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Sıfır Atık projesinin temel amacı; kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesidir. Özetle sıfır atık, evimizden çıkardığımız çöpün büyük oranda azaltılmasıdır.

Meydana gelen atıkların geri dönüşüm sürecine girmeden yok edilmesi, doğal kaynakların olması gerekenden hızlı bir şekilde tüketilmesine ve gelecek yıllara yönelik ciddi çevre ve kaynak sorunlarının ortaya çıkmasına işaret ediyor. Bu sebeple var olan doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan atıkların geri kazandırılarak üretime tekrar dahil olması büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha temiz ve kaynakların israf edilmediği bir gelecek bırakmak için bireysel bazda davranış haline getirilecek birkaç önlem de son yıllarda dünya çağında yaygınlaşıyor.

Geri Dönüştürülebilir Atıklar Nelerdir?

CAM ATIKLAR; Gıda kapları, kavanoz, şişeler, bardak

KAĞIT ATIKLAR; Kağıt ve karton Ambalajlar, Yazı ve çizim kağıdı, gazete ve dergi, kitap, karton koli, kağıt havlu, Mukavva, Kartonlar

PLASTİK ATIKLAR; Plastik Ambalajlar, Su şişesi, yoğurt kabı, ayran kabı, poşetler, plastik kapaklar, tabak ve kaşık

METAL ATIKLAR; İçecek kutuları, konserve kutuları, metal kapak, ataç ve zımba teli, alüminyum kaplar

ORGANİK ATIKLAR; Meyve kabuğu, çay posası, sebze atığı, yaprak, yumurta kabuğu, Yemek artıkları

ATIK PİLLER; Kalem piller, cep telefonu bataryaları, Diğer Batarya ve pil ve akümülatörler