• Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak
  • Müşterilerimiz ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak
  • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak
  • Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek
  • Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek
  • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak
  • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak
  • Müşterilerimizin üretim süreçlerinde, sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünya için güvenilir izi bırakan bir topluluk olmayı hedefliyoruz