Yenileme/Revize Etme ve Devreye Alma

Endüstri tesisleri, Oteller, Limanlar, Konutlar ve Belediyeler’den gelen talepler doğrultusunda, projelendirme çalışmalarımızı; saha keşifleri, laboratuvar çalışmaları, proses dizaynı, proje çizimlerinin oluşturulması, imalat ve ünite/ekipman temini, montaj ve devreye alma şeklinde anahtar teslim olarak gerçekleştiriyoruz.

Bakteri Enjeksiyonu

Günümüzde çevreye verilen önem hukuksal açıdan mevzuat olarak da belirgin hale gelmiştir. Buna göre artan işletme maliyetleri ve sınırlı sermaye nedeniyle atık su arıtma tesislerinde arıtma verimini artıran, daha düşük maliyetlerle daha basit bir işletme sağlayan yenilikçi çözümler arayışına gidilmektedir. Tüm Çevre, Arıtma Sonrası Kimyasal Oksijen İhtiyacı-KOI miktarının azaltılmasından ipliksi bakterilerin kontrolüne kadar atıksu endüstrisi için çok çeşitli çözümler getirmektedir.

Paket Arıtma Kurulum ve İşletim

Su kaynaklarının giderek azaldığı ülkemizde bu kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılması esastır. Bununla ilgili su arıtımı teknolojileri sürekli gelişmektedir. Evsel atık suların alıcı ortama verilmesi yerine arıtılmış suyun tekrar kullanımı iyi bir tasarrufun yanında gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuzu da yerine getirmiş oluruz.

Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (toplu konutlar, site, tatil köyü, askeri birlikler, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması.