Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

a)   01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

d) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

ATIK LİSTESİ

ATIK KODUATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
01MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 
01 01Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar 
01 01 01Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar 
01 01 02Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar 
01 03Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
01 03 04*Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıklarıA
01 03 05*Tehlikeli madde içeren diğer maden atıklarıM
01 03 0601 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları 
01 03 07*Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
01 03 0801 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 
01 03 0901 03 10 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 
01 03 10*01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan tehlikeli maddeler içeren kırmızı çamurM
01 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
01 04Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar 
01 04 07*Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarM
01 04 0801 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları 
01 04 09Atık kum ve killer 
01 04 1001 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 
01 04 1101 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar 
01 04 1201 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar 
01 04 1301 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar 
01 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
01 05Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları 
01 05 04Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları 
01 05 05*Yağ içeren sondaj çamurları ve atıklarıA
01 05 06*Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıklarıM
01 05 0701 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları 
01 05 0801 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları 
01 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
02 01Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar 
02 01 01Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 
02 01 02Hayvan dokusu atıkları 
02 01 03Bitki dokusu atıkları (1) (8) 
02 01 04Atık plastikler (ambalajlar hariç) 
02 01 06Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar (8) 
02 01 07Ormancılık atıkları (1) (8) 
02 01 08*Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklarM
02 01 0902 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları 
02 01 10Atık metal 
02 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 02Et, Balık ve Diğer Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
02 02 01Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar 
02 02 02Hayvan dokusu atığı 
02 02 03Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler 
02 02 04İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 03Meyve, Sebze, Tahıl, Yenilebilir Yağlar, Kakao, Kahve, Çay ve Tütünün Hazırlanmasından ve İşlenmesinden; Konserve Üretiminden, Maya ve Maya Özütü Üretiminden, Melas Hazırlanması ve Fermantasyonundan Kaynaklanan Atıklar 
02 03 01Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 
02 03 02Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar 
02 03 03Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar 
02 03 04Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8) 
02 03 05İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar (8) 
02 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 04Şeker Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
02 04 01Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak 
02 04 02Standart dışı kalsiyum karbonat 
02 04 03İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 05Süt Ürünleri Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
02 05 01Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler 
02 05 02İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 06Unlu Mamuller ve Şekerleme Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
02 06 01Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler 
02 06 02Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar 
02 06 03İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 07Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin (Kahve, Çay ve Kakao Hariç) Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
02 07 01Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar 
02 07 02Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar 
02 07 03Kimyasal işlem atıkları 
02 07 04Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (8) 
02 07 05İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 07 99Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar 
03AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
03 01Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
03 01 01Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8) 
03 01 04*Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalarM
03 01 0503 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1) (8) 
03 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
03 02Ahşap Koruma Atıkları 
03 02 01*Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddelerA
03 02 02*Organoklorlu ahşap koruyucu maddelerA
03 02 03*Organometal içeren ahşap koruyucu maddelerA
03 02 04*İnorganik ahşap koruyucu maddelerA
03 02 05*Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucularıM
03 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları 
03 03Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
03 03 01Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1) (8) 
03 03 02Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından) 
03 03 05Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları 
03 03 07Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar (8) 
03 03 08Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar (8) 
03 03 09Kireç çamuru atığı 
03 03 10Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru (8) 
03 03 1103 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
03 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
04DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
04 01Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
04 01 01Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar 
04 01 02Kireçleme atıkları 
04 01 03*Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıklarıM
04 01 04Krom içeren sepi şerbeti 
04 01 05Krom içermeyen sepi şerbeti 
04 01 06Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar 
04 01 07Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar 
04 01 08Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) 
04 01 09Perdah ve boyama atıkları 
04 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
04 02Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
04 02 09Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) 
04 02 10Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum) 
04 02 14*Organik çözücüler içeren perdah atıklarıM
04 02 1504 02 14 dışındaki perdah atıkları 
04 02 16*Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentlerM
04 02 1704 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler 
04 02 19*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
04 02 2004 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
04 02 21İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları 
04 02 22İşlenmiş tekstil elyafı atıkları 
04 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
05PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
05 01Petrol Rafinasyon Atıkları 
05 01 02*Tuz arındırma(tuz giderici) çamurlarıA
05 01 03*Tank dibi çamurlarıA
05 01 04*Asit alkil çamurlarıA
05 01 05*Petrol döküntüleriA
05 01 06*İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlarA
05 01 07*Asit ziftleriA
05 01 08*Diğer ziftlerA
05 01 09*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlarM
05 01 1005 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
05 01 11*Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklarA
05 01 12*Yağ içeren asitlerA
05 01 13Kazan besleme suyu çamurları 
05 01 14Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar 
05 01 15*Kullanılmış filtre killeriA
05 01 16Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar 
05 01 17Bitüm 
05 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
05 06Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
05 06 01*Asit ziftleriA
05 06 03*Diğer ziftlerA
05 06 04Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar 
05 06 99Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar 
05 07Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar 
05 07 01*Cıva içeren atıklarM
05 07 02Kükürt içeren atıklar 
05 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
06 01Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 01 01*Sülfürik asit ve sülfüröz asitA
06 01 02*Hidroklorik asitA
06 01 03*Hidroflorik asitA
06 01 04*Fosforik ve fosforöz asitA
06 01 05*Nitrik asit ve nitröz asitA
06 01 06*Diğer asitlerA
06 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 02Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 02 01*Kalsiyum hidroksitA
06 02 03*Amonyum hidroksitA
06 02 04*Sodyum ve potasyum hidroksitA
06 02 05*Diğer bazlarA
06 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 03Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 03 11*Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlarM
06 03 13*Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar M
06 03 1406 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar 
06 03 15*Ağır metal içeren metal oksitlerM
06 03 1606 03 15 dışındaki diğer metal oksitler 
06 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 0406 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar 
06 04 03*Arsenik içeren atıklarM
06 04 04*Cıva içeren atıklarM
06 04 05*Başka ağır metaller içeren atıklarM
06 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 05İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar 
06 05 02*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
06 05 0306 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
06 06Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 06 02*Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklarM
06 06 0306 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar 
06 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 07Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 
06 07 01*Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklarM
06 07 02*Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbonA
06 07 03*Cıva içeren baryum sülfat çamuruM
06 07 04*Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asidiA
06 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 08Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 08 02*Zararlı klorosilan içeren atıklarM
06 08 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 09Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
06 09 02Fosforlu cüruf 
06 09 03*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıklarıM
06 09 0406 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları 
06 09 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 10Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 10 02*Tehlikeli maddeler içeren atıklarM
06 10 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 11İnorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar 
06 11 01Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları 
06 11 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 13Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 
06 13 01*İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositlerA
06 13 02*Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)A
06 13 03Karbon siyahı 
06 13 04*Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklarA
06 13 05*KurumA
06 13 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
07 01Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 01 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 01 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 01 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 01 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 01 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 01 09*Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlarA
07 01 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 01 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 01 1207 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 01 99Başka şekilde tanımlanmayan atıklar 
07 02Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 02 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 02 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 02 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 02 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 02 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 02 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 02 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 02 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 02 1207 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 02 13Atık plastik 
07 02 14*Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıklarıM
07 02 1507 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları 
07 02 16*Zararlı silikonlar içeren atıklarM
07 02 1707 02 16 dışında silikon içeren atıklar 
07 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 03Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (06 11 dışındaki) 
07 03 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 03 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 03 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 03 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 03 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 03 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 03 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 03 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 03 1207 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 04Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin (Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biyositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 04 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 04 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 04 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 04 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 04 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 04 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 04 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 04 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 04 1207 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 04 13*Tehlikeli madde içeren katı atıklarM
07 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 05İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 05 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 05 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 05 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 05 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 05 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 05 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 05 10*Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlarA
07 05 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 05 1207 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 05 13*Tehlikeli madde içeren katı atıklarM
07 05 1407 05 13 dışındaki katı atıklar 
07 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 06Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 06 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 06 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 06 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 06 07*Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntılarıA
07 06 08*Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntılarıA
07 06 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 06 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 06 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 06 1207 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 07Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 07 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 07 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 07 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 07 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 07 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 07 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 07 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 07 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 07 1207 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR 
08 01Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar 
08 01 11*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve verniklerM
08 01 1208 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler 
08 01 13*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurlarıM
08 01 1408 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları 
08 01 15*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlarM
08 01 1608 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar 
08 01 17*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklarM
08 01 1808 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar 
08 01 19*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlarM
08 01 2008 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar 
08 01 21*Boya ya da vernik sökücü atıklarıA
08 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 02Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
08 02 01Atık kaplama tozları 
08 02 02Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar 
08 02 03Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar 
08 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 03Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
08 03 07Mürekkep içeren sulu çamurlar 
08 03 08Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar 
08 03 12*Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıklarıM
08 03 1308 03 12 dışındaki mürekkep atıkları 
08 03 14*Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurlarıM
08 03 1508 05 14 dışındaki mürekkep çamurları 
08 03 16*Atık aşındırma solüsyonlarıA
08 03 17*Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleriM
08 03 1808 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri 
08 03 19*Dağıtıcı yağA
08 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 04Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil) 
08 04 09*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunlarıM
08 04 1008 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları 
08 04 11*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurlarıM
08 04 1208 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları 
08 04 13*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurlarıM
08 04 1408 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları 
08 04 15*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları M
08 04 1608 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları 
08 04 17*Reçine yağıA
08 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 0508’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar 
08 05 01*Atık izosiyanatlarA
09FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
09 01Fotoğraf Endüstrisi Atıkları 
09 01 01*Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonlarıA
09 01 02*Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonuA
09 01 03*Çözücü bazlı banyo solüsyonlarıA
09 01 04*Sabitleyici solüsyonlarA
09 01 05*Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlarA
09 01 06*Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklarM
09 01 07Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı 
09 01 08Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı 
09 01 10Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri 
09 01 11*16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleriA
09 01 1209 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri 
09 01 13*09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklarA
09 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
10 01Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç) 
10 01 01(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu 
10 01 02Uçucu kömür külü 
10 01 03Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül 
10 01 04*Uçucu yağ külü ve kazan tozuA
10 01 05Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar 
10 01 07Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar 
10 01 09*Sülfürik asitA
10 01 13*Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleriA
10 01 14*Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozuM
10 01 1510 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu 
10 01 16*Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu külM
10 01 1710 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül 
10 01 18*Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıklarıM
10 01 1910 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları 
10 01 20*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
10 01 2110 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
10 01 22*Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlarM
10 01 2310 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar 
10 01 24Akışkan yatak kumları 
10 01 25Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar 
10 01 26Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar 
10 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 02Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 02 01Cüruf işleme atıkları 
10 02 02İşlenmemiş cüruf 
10 02 07*Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklarM
10 02 0810 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar 
10 02 10Haddehane tufalı 
10 02 11*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 02 1210 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 02 13*Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
10 02 1410 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri 
10 02 15Diğer çamurlar ve filtre kekleri 
10 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 03Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 03 02Anot hurdaları 
10 03 04*Birincil üretim cüruflarıA
10 03 05Atık alüminyum oksit 
10 03 08*İkincil üretimden kaynaklanan tuz cüruflarıA
10 03 09*İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflarA
10 03 15*Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpüklerA
10 03 1610 03 15 dışındaki köpükler 
10 03 17*Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklarA
10 03 1810 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar 
10 03 19*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 03 2010 03 19 dışındaki baca gazı tozu 
10 03 21*Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)M
10 03 2210 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil) 
10 03 23*Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıklarıM
10 03 2410 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları 
10 03 25*Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleriM
10 03 2610 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri 
10 03 27*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 03 2810 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 03 29*Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklarM
10 03 3010 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar 
10 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 04Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 04 01*Birincil ve ikincil üretim cüruflarıA
10 04 02*Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpüklerA
10 04 03*Kalsiyum arsenatA
10 04 04*Baca gazı tozuA
10 04 05*Diğer partiküller ve tozA
10 04 06*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 04 07*Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleriA
10 04 09*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 04 1010 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 05Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 05 01Birincil ve ikincil üretim cürufları 
10 05 03*Baca gazı tozuA
10 05 04Diğer partiküller ve toz 
10 05 05*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
10 05 06*Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleriA
10 05 08*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 05 0910 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 05 10*Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpüklerA
10 05 1110 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler 
10 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 06Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 06 01Birincil ve ikincil üretim cürufları 
10 06 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler 
10 06 03*Baca gazı tozuA
10 06 04Diğer partiküller ve toz 
10 06 06*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
10 06 07*Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleriA
10 06 09*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarM
10 06 1010 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 07Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 07 01Birincil ve ikincil üretim cürufları 
10 07 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler 
10 07 03Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 
10 07 04Diğer partiküller ve toz 
10 07 05Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri 
10 07 07*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarM
10 07 0810 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 08Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 08 04Partiküller ve toz 
10 08 08*Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufuA
10 08 09Diğer cüruflar 
10 08 10*Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpüklerA
10 08 1110 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar 
10 08 12*Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklarA
10 08 1310 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar 
10 08 14Anot hurdası 
10 08 15*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 08 1610 08 15 dışındaki baca gazı tozu 
10 08 17*Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
10 08 1810 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri 
10 08 19*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarM
10 08 2010 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 08 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 09Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar 
10 09 03Ocak cürufları 
10 09 05*Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıM
10 09 0610 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları 
10 09 07*Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıM
10 09 0810 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları 
10 09 09*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 09 1010 09 09 dışındaki baca gazı tozu 
10 09 11*Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküllerM
10 09 1210 09 11 dışındaki diğer partiküller 
10 09 13*Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılarM
10 09 1410 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar 
10 09 15*Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığıM
10 09 1610 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı 
10 09 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 10Demir Dışı Döküm Atıkları 
10 10 03Ocak cürufları 
10 10 05*Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıM
10 10 0610 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları 
10 10 07*Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıM
10 10 0810 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları 
10 10 09*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 10 1010 10 09 dışındaki baca gazı tozu 
10 10 11*Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküllerM
10 10 1210 10 11 dışındaki diğer partiküller 
10 10 13*Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıklarıM
10 10 1410 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları 
10 10 15*Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığıM
10 10 1610 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı 
10 10 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 11Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları 
10 11 03Cam elyaf atıkları 
10 11 05Partiküller ve toz 
10 11 09*Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığıM
10 11 1010 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı 
10 11 11*Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)M
10 11 1210 11 11 dışındaki atık camlar 
10 11 13*Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuruM
10 11 1410 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru 
10 11 15*Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 11 1610 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar  
10 11 17*Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
10 11 1810 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri 
10 11 19*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 11 2010 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar 
10 11 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 12Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
10 12 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları 
10 12 03Partiküller ve toz 
10 12 05Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri 
10 12 06Iskarta kalıplar 
10 12 08Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası) 
10 12 09*Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 12 1010 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları 
10 12 11*Ağır metaller içeren sırlama atıklarıM
10 12 1210 12 11 dışındaki sırlama atıkları 
10 12 13Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur 
10 12 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 13Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları 
10 13 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları 
10 13 04Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar 
10 13 06Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç) 
10 13 07Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri 
10 13 09*Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklarM
10 13 1010 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları 
10 13 1110 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları 
10 13 12*Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 13 1310 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları 
10 13 14Atık beton ve beton çamurları 
10 13 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 14Krematoryum Atıkları 
10 14 01*Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklarA
11METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ 
11 01Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama) 
11 01 05*Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)A
11 01 06*Başka bir şekilde tanımlanmamış asitlerA
11 01 07*Sıyırma bazlarıA
11 01 08*Fosfatlama çamurlarıA
11 01 09*Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
11 01 1011 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri 
11 01 11*Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvılarıM
11 01 1211 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları 
11 01 13*Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıklarıM
11 01 1411 01 13 dışındaki yağ alma atıkları 
11 01 15*Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlarM
11 01 16*Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleriA
11 01 98*Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
11 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
11 02Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalurjik İşlenmesinin Atıkları 
11 02 02*Çinko hidrometalurjisi (jarosid ve jeotid dahil) çamurlarıA
11 02 03Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları 
11 02 05*Bakır hidrometalurjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarM
11 02 0611 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları 
11 02 07*Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
11 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
11 03Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri 
11 03 01*Siyanür içeren atıklarA
11 03 02*Diğer atıklarA
11 05Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları 
11 05 01Katı çinko 
11 05 02Çinko külü 
11 05 03*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
11 05 04*Iskarta flaks malzemelerA
11 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
12METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
12 01Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar 
12 01 01Demir metal çapakları ve talaşları 
12 01 02Demir metal toz ve parçacıklar 
12 01 03Demir dışı metal çapakları ve talaşları 
12 01 04Demir dışı metal toz ve parçacıklar 
12 01 05Plastik yongalar ve çapaklar 
12 01 06*Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)A
12 01 07*Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)A
12 01 08*Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonlarıA
12 01 09*Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonlarıA
12 01 10*Sentetik işleme yağlarıA
12 01 12*Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar A
12 01 13Kaynak atıkları 
12 01 14*Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurlarıM
12 01 1512 01 14 dışındaki işleme çamurları 
12 01 16*Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıklarıM
12 01 1712 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları 
12 01 18*Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)M
12 01 19*Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağıA
12 01 20*Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleriM
12 01 2112 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 
12 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
12 03Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç) 
12 03 01*Sulu yıkama sıvılarıA
12 03 02*Buhar yağ alma atıklarıA
13YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ) 
13 01Atık Hidrolik Yağlar 
13 01 01*PCB (2) içeren hidrolik yağlarA
13 01 04*Klor içeren emülsiyonlarA
13 01 05*Klor içermeyen emülsiyonlarA
13 01 09*Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlarA
13 01 10*Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlarA
13 01 11*Sentetik hidrolik yağlarA
13 01 12*Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlarA
13 01 13*Diğer hidrolik yağlarA
13 02Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları 
13 02 04*Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 05*Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 06*Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 07*Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 08*Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 03Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları 
13 03 01*PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağlarıA
13 03 06*13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 03 07*Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 08*Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 03 09*Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 03 10*Diğer yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 04Sintine Yağları 
13 04 01*Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağlarıA
13 04 02*İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağlarıA
13 04 03*Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağlarıA
13 05Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri 
13 05 01*Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılarA
13 05 02*Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlarA
13 05 03*Yakalayıcı (interseptör) çamurlarıA
13 05 06*Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağA
13 05 07*Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı suA
13 05 08*Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklarA
13 07Sıvı Yakıtların Atıkları 
13 07 01*Fuel-oil ve mazotA
13 07 02*BenzinA
13 07 03*Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)A
13 08BAŞKA BİR ŞEKİLDE TANIMLANMAMIŞ YAĞ ATIKLARI 
13 08 01*Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonlarıA
13 08 02*Diğer emülsiyonlarA
13 08 99*Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklarA
14ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ) 
14 06Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar 
14 06 01*Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFCA
14 06 02*Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımlarıA
14 06 03*Diğer çözücüler ve çözücü karışımlarıA
14 06 04*Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklarA
14 06 05*Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklarA
15ATIK AMBALAJLAR İLEBAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER 
15 01Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil) 
15 01 01Kağıt ve karton ambalaj 
15 01 02Plastik ambalaj 
15 01 03Ahşap ambalaj 
15 01 04Metalik ambalaj 
15 01 05Kompozit ambalaj 
15 01 06Karışık ambalaj 
15 01 07Cam ambalaj 
15 01 09Tekstil ambalaj 
15 01 10*Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlarA
15 01 11*Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlarA
15 02Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler 
15 02 02*Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysilerM
15 02 0315 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler 
16LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR 
16 01Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar 
16 01 03Ömrünü tamamlamış lastikler 
16 01 04*Ömrünü tamamlamış araçlarA
16 01 06Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar 
16 01 07*Yağ filtreleriA
16 01 08*Cıva içeren parçalarM
16 01 09*PCB içeren parçalarM
16 01 10*Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)A
16 01 11*Asbest içeren fren balatalarıM
16 01 1216 01 11 dışındaki fren balataları 
16 01 13*Fren sıvılarıA
16 01 14*Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvılarıM
16 01 1516 01 14 dışındaki antifriz sıvıları 
16 01 16Sıvılaştırılmış gaz tankları 
16 01 17Demir metaller 
16 01 18Demir olmayan metaller 
16 01 19Plastik 
16 01 20Cam 
16 01 21*16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalarM
16 01 22Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar 
16 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
16 02Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları 
16 02 09*PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörlerA
16 02 10*16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlarA
16 02 11*Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlarA
16 02 12*Serbest asbest içeren ıskarta ekipmanA
16 02 13*16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (3) içeren ıskarta ekipmanlarA
16 02 1416 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar 
16 02 15*Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar A
16 02 1616 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar 
16 03Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler 
16 03 03*Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklarM
16 03 0416 03 03 dışındaki inorganik atıklar 
16 03 05*Tehlikeli maddeler içeren organik atıklarM
16 03 0616 03 05 dışındaki organik atıklar 
16 03 07*Metalik cıvaA
16 04Patlayıcı Atıklar 
16 04 01*Mühimmat AtığıA
16 04 02*Havai fişek atıklarıA
16 04 03*Diğer patlayıcı atıklarA
16 05Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar 
16 05 04*Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)M
16 05 0516 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar 
16 05 06*Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasallarıM
16 05 07*Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta inorganik kimyasallarM
16 05 08*Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallarM
16 05 0916 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallar 
16 06Piller ve Akümülatörler 
16 06 01*Kurşunlu piller ve akümülatörlerA
16 06 02*Nikel kadmiyum pillerA
16 06 03*Cıva içeren pillerA
16 06 04Alkali piller (16 06 03 hariç) 
16 06 05Diğer piller ve akümülatörler 
16 06 06*Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitlerA
16 07Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç) 
16 07 08*Yağ içeren atıklarM
16 07 09*Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklarM
16 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
16 08Bitik Katalizörler 
16 08 01Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç) 
16 08 02*Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörlerM
16 08 03Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler 
16 08 04Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)  
16 08 05*Fosforik asit içeren bitik katalizörlerM
16 08 06*Katalizör olarak bitik sıvılarA
16 08 07*Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler M
16 09Oksitleyici Maddeler 
16 09 01*Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)A
16 09 02*Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)A
16 09 03*Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)A
16 09 04*Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemelerA
16 10Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar 
16 10 01*Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklarM
16 10 0216 10 01 dışındaki sulu sıvı atıklar 
16 10 03*Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddelerM
16 10 0416 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler 
16 11Atık Astarlar ve Refraktörler 
16 11 01*Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörlerM
16 11 0216 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler 
16 11 03*Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörlerM
16 11 0416 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve refraktörler 
16 11 05*Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörlerM
16 11 0616 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve refraktörler 
17İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL) 
17 01Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik 
17 01 01Beton 
17 01 02Tuğlalar 
17 01 03Kiremitler ve seramikler 
17 01 06*Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış gruplarıM
17 01 0717 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları 
17 02Ahşap, Cam ve Plastik 
17 02 01Ahşap 
17 02 02Cam 
17 02 03Plastik 
17 02 04*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastikA
17 03Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler 
17 03 01*Kömür katranı içeren bitümlü karışımlarM
17 03 0217 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar 
17 03 03*Kömür katranı ve katranlı ürünlerA
17 04Metaller (Alaşımları Dahil) 
17 04 01Bakır, bronz, pirinç 
17 04 02Alüminyum 
17 04 03Kurşun 
17 04 04Çinko 
17 04 05Demir ve çelik 
17 04 06Kalay 
17 04 07Karışık metaller 
17 04 09*Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıklarıM
17 04 10*Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolarM
17 04 1117 04 10 dışındaki kablolar 
17 05Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Taşlar ve Dip Tarama Çamurları 
17 05 03*Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlarM
17 05 0417 05 03 dışındaki toprak ve taşlar 
17 05 05*Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuruM
17 05 0617 05 05 dışındaki dip tarama çamuru 
17 05 07*Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılıM
17 05 0817 05 07 dışındaki demiryolu çakılı 
17 06Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri 
17 06 01*Asbest içeren yalıtım malzemeleriM
17 06 03*Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleriM
17 06 0417 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri 
17 06 05*Asbest içeren inşaat malzemeleriM
17 08Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri 
17 08 01*Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleriM
17 08 0217 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri 
17 09Diğer İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 
17 09 01*Cıva içeren inşaat ve yıkıntı atıklarıM
17 09 02*PCB içeren inşaat ve yıkıntı atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)M
17 09 03*Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkıntı atıkları (karışık atıklar dahil)M
17 09 0417 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkıntı atıkları 
18İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ) 
18 01İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar 
18 01 01Kesiciler (18 01 03 hariç) 
18 01 02Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç) 
18 01 03*Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklarA
18 01 04Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri) 
18 01 06*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallarM
18 01 0718 01 06 dışındaki kimyasallar 
18 01 08*Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A
18 01 0918 01 08 dışındaki ilaçlar 
18 01 10*Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıklarıA
18 02Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar 
18 02 01Kesiciler (18 02 02 hariç) 
18 02 02*Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklarA
18 02 03Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar 
18 02 05*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallarM
18 02 0618 02 05 dışındaki kimyasallar 
18 02 07*Sitotoksik ve sitostatik ilaçlarA
18 02 0818 02 07 dışındaki ilaçlar 
19ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
19 01Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar 
19 01 02Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler 
19 01 05*Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleriA
19 01 06*Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıklarıA
19 01 07*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
19 01 10*Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbonA
19 01 11*Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cürufM
19 01 1219 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf 
19 01 13*Tehlikeli maddeler içeren uçucu külM
19 01 1419 01 13 dışındaki uçucu kül 
19 01 15*Tehlikeli maddeler içeren kazan tozuM
19 01 1619 01 15 dışındaki kazan tozu 
19 01 17*Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıklarıM
19 01 1819 01 17 dışındaki piroliz atıkları 
19 01 19Akışkan yatak kumları 
19 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 02Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) 
19 02 03Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar 
19 02 04*En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklarA
19 02 05*Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 02 0619 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlar 
19 02 07*Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlarA
19 02 08*Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklarM
19 02 09*Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklarM
19 02 1019 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar 
19 02 11*Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
19 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 03Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar (5) 
19 03 04*19 03 08 dışındaki tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (6) stabilize olmuş atıklarA
19 03 0519 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar 
19 03 06*Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklarA
19 03 0719 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar 
19 03 08*Kısmen stabilize olmuş cıvaA
19 04Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar 
19 04 01Vitrifiye edilmiş atıklar 
19 04 02*Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıklarıA
19 04 03*Vitrifiye olmamış katılarA
19 04 04Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı 
19 05Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar 
19 05 01Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları 
19 05 02Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları 
19 05 03Standart dışı kompost (8) 
19 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 06Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar 
19 06 03Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 
19 06 04Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar (8) 
19 06 05Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 
19 06 06Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar (8) 
19 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 07Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları 
19 07 02*Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı sularıM
19 07 0319 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları 
19 08Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıksu Arıtma Tesisi Atıkları 
19 08 01Elek üstü maddeler 
19 08 02Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları 
19 08 05Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8) 
19 08 06*Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçinelerA
19 08 07*İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlarA
19 08 08*Ağır metaller içeren membran sistemi atıklarıM
19 08 09Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres 
19 08 10*19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gresA
19 08 11*Endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 08 1219 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8) 
19 08 13*Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 08 1419 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8) 
19 08 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 09İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar 
19 09 01İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar 
19 09 02Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar 
19 09 03Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar 
19 09 04Kullanılmış aktif karbon 
19 09 05Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi 
19 09 06İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar 
19 09 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 10Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar 
19 10 01Demir ve çelik atıkları 
19 10 02Demir olmayan atıklar 
19 10 03*Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlarM
19 10 0419 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar 
19 10 05*Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılarM
19 10 0619 10 05 dışındaki diğer kalıntılar 
19 11Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
19 11 01*Kullanılmış filtre killeriA
19 11 02*Asit katranlarıA
19 11 03*Sulu sıvı atıklarA
19 11 04*Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklarA
19 11 05*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 11 0619 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
19 11 07*Baca gazı temizleme atıklarıA
19 11 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 12Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar 
19 12 01Kağıt ve karton 
19 12 02Demir metali 
19 12 03Demir dışı metal 
19 12 04Plastik ve lastik 
19 12 05Cam 
19 12 06*Tehlikeli maddeler içeren ahşapM
19 12 0719 12 06 dışındaki ahşap 
19 12 08Tekstil malzemeleri 
19 12 09Mineraller (örneğin kum, taşlar) 
19 12 10Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt) 
19 12 11*Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)M
19 12 1219 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) 
19 13Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar 
19 13 01*Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarM
19 13 0219 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar 
19 13 03*Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 13 0419 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar 
19 13 05*Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 13 0619 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar 
19 13 07*Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlarM
19 13 0819 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar 
20AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) 
20 01Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç) 
20 01 01Kâğıt ve karton 
20 01 02Cam 
20 01 08Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları (8) 
20 01 10Giysiler 
20 01 11Tekstil ürünleri 
20 01 13*ÇözücülerA
20 01 14*AsitlerA
20 01 15*AlkalinlerA
20 01 17*Foto kimyasallarA
20 01 19*PestisitlerA
20 01 21*Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklarA
20 01 23*Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlarA
20 01 25Yenilebilir sıvı ve katı yağlar (8) 
20 01 26*20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlarA
20 01 27*Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçinelerM
20 01 2820 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler 
20 01 29*Tehlikeli maddeler içeren deterjanlarM
20 01 3020 01 29 dışındaki deterjanlar 
20 01 31*Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A
20 01 3220 01 31 dışındaki ilaçlar 
20 01 33*16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörlerA
20 01 3420 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler 
20 01 35*20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlarA
20 01 3620 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar 
20 01 37*Tehlikeli maddeler içeren ahşapM
20 01 3820 01 37 dışındaki ahşap (1) (8) 
20 01 39Plastikler 
20 01 40Metaller 
20 01 41Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar 
20 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar 
20 02Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil) 
20 02 01Biyolojik olarak bozunabilir atıklar (8) 
20 02 02Toprak ve taşlar 
20 02 03Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar 
20 03Diğer Belediye Atıkları 
20 03 01Karışık belediye atıkları (8) 
20 03 02Pazarlardan kaynaklanan atıklar (8) 
20 03 03Sokak temizleme kalıntıları 
20 03 04Fosseptik çamurları (8) 
20 03 06Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar (8) 
20 03 07Hacimli atıklar 
20 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları 

(1) Bu atıkların TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğunun TÜRKAK tarafından akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belgelenerek Bakanlığa sunulması halinde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendine göre atık olarak değerlendirilmez, biyokütle olarak değerlendirilir. Biyokütle yakacak olan tesisler için hava emisyonu konulu Çevre İzni alınır.

(2) Poliklorlubifenil (PCB); Poliklorluterfenil (PCT), Monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenilmetanı, ve 50 ppm’den daha fazla miktarda; poliklorlubifenil (PCB), poliklorluterfenil (PCT), monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenil metanı içeren karışımını ifade eder.

(3) Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

(4) Söz konusu olan geçiş metalleri skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal olarak listelenmektedir. Bu metaller ya da bileşenleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış ise söz konusu katalizör atığı “tehlikeli” olarak ele alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması bu geçiş metallerinden ve geçiş metalleri bileşimlerinden hangilerinin tehlikeli olduğunu belirtir.

(5) Stabilizasyon işlemi atığın içerdiği bileşenlerin tehlikeliliğini değiştirir ve dolayısıyla tehlikeli atığı tehlikesiz atık haline dönüştürür. Katılaştırma işlemleri ise katkı maddelerinin kullanımı ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden yalnızca atıkların fiziki yapısını değiştirir (örneğin sıvıyı katı hale dönüştürür).

(6) Stabilizasyon işlemi sonunda, tamamen tehlikesiz bileşenlere dönüşmeyen tehlikeli bileşenlerin kısa, orta ve uzun donemde çevreye salınabileceği durumlarda atık “kısmen stabilize edilmiş” olarak kabul edilir.

(7) Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

(8) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında tanımlanan atıklardır. Bu atıkların yönetiminde bu Yönetmelikle getirilen tüm yükümlülüklere uyulur.